TransFax

היומנים של יוסף נחמני

בימאית - דליה קרפל
                                 תמונות נוספות

2005 ישראל, 60 דק'. עברית, ערבית / פורמט בטא, DVD

"היומנים של יוסף נחמני" משרטט את דיוקנו של נחמני איש הקק"ל שבו התגלם המפעל הציוני בשנות הארבעים, והיה מי שרכש 90 אלף דונם בגליל המזרחי עד הקמת המדינה. נחמני, יליד רוסיה הגיע לארץ בימי העליה השניה והיה מאנשי ארגון השומר וממקימי ההגנה בגליל. ב-1921 התיישב בטבריה והיה מבכירי העיר.

נחמני השאיר מאחריו יומנים מרתקים שלא רק שופכים אור על שהתרחש בגליל בשנים אלה ועל סחר הקרקעות הפתלתל בעזרת משת"פים אלא גם ובעיקר סותרים את הנרטיב הציוני המקובל בכמה וכמה נשואים. הסרט אם כן מתמקד בראשיתה של הציונות מנקודת מבט ייחודית של אחד מגיבוריה האלמוניים וזאת בהסתמך על יומניו ועל עדויות של הקרובים לו.

יוסף נחמני (1965-1891 ) השתייך לשורה השניה של הדמויות מהפנתאון הציוני והסרט מתעתד לספר את קורותיו ופועלו תוך ניתוח תרבותי היסטורי של מספר אירועים בהם היה מעורב. למשל פעילותו בעיר טבריה שהייתה העיר המעורבת הראשונה, שתושביה הערבים פונו ממנה באפריל 1948 ( על ידי הבריטים ).

בדמותו של נחמני ובפועלו ניתן לזהות את הנטייה הדואלית שאפיינה את "הנפש" הציונית ואת מוסדותיה הממסדיים. נטייה שהורכבה משני פנים כנים ואמיתיים. הפן הקונסטרוקטיבי פשרני מוסרי, ואילו הפן השני שהיה אקטיביסטי ולא פעם תוקפני והרסני. כמי שהיה מקורב לערביי הגליל וידע ערבית על בוריה, נודע נחמני בגליל כ "יוסוף אוונטג'י" (יוסף הערמומי) תכונה ששימשה אותו היטב כשעסק בסחר מכר הניפתל של קניית אדמות ערביות, מלאכה בה הצטיין כפקיד של פיק"א ובהמשך כאחד מאניש יוסף ויץ בקק"ל.

זהו אם כן סרט תחקיר שחושף דמות לא מוכרת ומסמך ארכיוני חדש. כאמור, לצד שרטוט דיוקנו של האיש מגולל הסרט את קורות כיבוש טבריה (העיר העתיקה הערבית) מנקודת מבטם של לוחמים ערבים ויהודים לצד היסטוריונים ודוקומנטציה מהתקופה. נחמני הבין את שרשי האיבה הערבית כלפי המפעל הציוני. גלי התוקפנות הערבית שהחלו בשנות העשרים והשלושים עוררו בו תחושה שהממסד הציוני נשא באופן כלשהו בחלק מן האחריות. בשנות מלחמת תש"ח הוא עדיין החזיק בעמדות אלה עד רגע התפנית שבו שינה את עורו כדי להתמזג וליישר קו עם העמדה הציונית השלטת.

צילום: שי גולדמן
עריכה: ענת לוברסקי

 


 תמונות נוספות:

 

 

 

 חזרה לראש הדף

דרונט בניית אתרים