TransFax

פרו ורבו

בימאית - שוש שלם   
                                תמונות נוספות

2005, 50 דקות, יידיש, עברית ואנגלית. קיים בבטא ו- D.V.D

מה מרגישה אישה ש-25 שנים מתוך 26 שנות נישואיה היתה בהריון או הניקה? לשאלה זו מצטרפות שאלות נוספות שמעולם לא נוסחו באופן גלוי והן נוגעות בסיפור החושף את ההשלכות של מצוות פרו ורבו על האישה החרדית. מצווה זו נתפסה בחברה החרדית כאם המצוות. הגבר מצווה על פריה ורביה אך האישה נדרשת לשרת את ההגשמה הדתית שלו.

הסרט פותח אשנב להתבוננות מעמיקה ובאמפטיה רגישה להיבטי חייה של האישה החרדית. מרכז חייה הם הריון, לידה, הנקה ללא הפסקה. היא אינה אוטונומית לקבוע את מסלול חייה. עובדת השם מבחינתה נעשית דרך הרחם. ייעודה היחיד הוא האמהות. הסרט עוקב אחרי סיפורן של ארבע נשים חרדיות. ינטל ממאה שערים היא הדמות המרכזית בסרט ובתוך ספור חייה ישולבו סיפוריהן האישיים של שלוש הנשים האחרות.

ינטל זועקת את זעקתן של חברותיה המדוכאות, השבויות בתוך ציווים חברתיים ושקולן משותק. היא חושפת את האמת העירומה. ינטל היא הדמות הדרמטית בסרט ההופכת מאשה צייתנית שהפנימה את הצופן החברתי הנוקשה לאשה עצמאית המורדת במוסכמות החברה. הסרט שופך אור על התהליך שעברה.

זהו סיפור של דיכוי האישה בחברה החרדית, המתעלמת מרוחניותה, צרכיה הרגשיים ומעולמה הפנימי. כל זהויותיהן מטושטשות ומצטמצמות להיותן אמהות בלבד. האישה היא ראי לחברה החרדית שהיא חברה מסורתית פטריאכלית, המשעבדת את נשותיה שעבוד חברתי-תודעתי, ללא יכולת לפתח חירות פנימית ושלילה מוחלטת לכל זכות של חשיבה ביקורתית.

תסריט: שוש שלם
צילום: דן ברנע, אורי אקרמן
עריכה: תור בן-מור
מוסיקה: שם-טוב לויתמונות נוספות:

 

חזרה לראש הדף

דרונט בניית אתרים